Paylaş Sürekli damla taşı deler. Acele işe şeytan karışır. Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur. Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kalır, ama kalbi kararır. Kadın,