Paylaş Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir. Balayı,genç gelinin omzunuzda ağlamayı bırakıp; ensenizde boza pişirmeye başladığı gün biter. Balık ve konuk üç günde kokar. Bir cümlenin