Paylaş Aygıra şekerini vermeden önce, ahırın kapısını sıkıca kilitle…. Bin tane olasılık tek bir doğru bile etmez. Büyük acılar sessizdir. Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar. Duymak istemeyen kadar