Paylaş Ba ji tehtê çi dibe? – Yel kayadan ne götürür? Ban qul be binban şil e. – Dam delikse damdibi ıslaktır. Bar neyê ber kerê, wê ker