Paylaş Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür, fakat gene de vaktinde yetişir. Her Norveçli ayağında kayakla doğar! Elindeki bir kuş, çatındaki on kuştan iyidir.