Paylaş Acele etmeyen, tavşana yetişir. Aç kurt, hızlı koşarak gelir. Akıllı kişi atını, ahmak karısını över. Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez. At alırsan, binip al, evleneceksen